Dades representatives

dades representatives

Aquestes són algunes de les dades representatives que corresponen al conjunt de les empreses del cicle integral d’aigua, vinculades als Ajuntaments membres de CONGIAC . Gestionem de forma integral l’aigua de nombroses poblacions de Catalunya i treballem dia a dia per garantir-ne la millor qualitat i disponibilitat per a tots els abonats.

Dades del 2018:

 
TOTALS
Població subministrada:
65.189
habitants
Superfície:
717
km2
Núm. Abonats:
32.837
abonats
Volum d’aigua subministrada: 4.328.825 m3/any
Recursos humans:
41
treballadors
Xifra de negoci consolidada:
6.1
M€