Dades representatives

dades representatives

Aquestes són algunes de les dades representatives que corresponen al conjunt de les empreses del cicle integral d’aigua, vinculades als Ajuntaments membres de CONGIAC . Gestionem de forma integral l’aigua de nombroses poblacions de Catalunya i treballem dia a dia per garantir-ne la millor qualitat i disponibilitat per a tots els abonats.

Dades del 2018:

 
TOTALS
Població subministrada:
609.369
habitants
Superfície:
2.233
km2
Núm. Abonats:
288.322
abonats
Volum d’aigua subministrada:40Hm3
Recursos humans:
469
treballadors
Xifra de negoci consolidada:
66
M€