Dades Representatives

dades representatives

Algunes Dades Significatives del abastament d’aigua a Catalunya durant el 2018

  Població subministrada: 42.022 habitants Superfície: 581,44km2 Nº Abonats: 22.018 abonats Volum d’aigua subministrada: 3,89 Hm3 Recursos humans: 21 treballadors Xifra de negoci: 3,4 M€