Dades Representatives

dades representatives

Algunes Dades Significatives del abastament d’aigua a Catalunya durant el 2022

 

Població subministrada:              44.720 habitants

Superfície:                                       654 km2
Nº Abonats:                                    25.783 abonats
Volum d’aigua subministrada:   3.157.108 m3/any
Recursos humans:                        41 treballadors
Xifra de negoci:                             6,1 M€