Lectura de comptador

Documentació a aportar:

  • Lectura actual del comptador

*Només cal enviar les xifres de color negre del comptador

DADES SUBMINISTRAMENT
Lectura de comptador