Informació econòmica – financera

Informació econòmica – financera de GIACSA

Pressupost 2020

>> Pressupost (Arxiu PDF)

Pressupost 2022

>> Pressupost (Arxiu PDF)

Comptes anuals 2022

>> Comptes anuals (Arxiu PDF)

Dades Morositat 2022

> Morositat 1T (Arxiu PDF)

> Morositat 2T (Arxiu PDF)

>> Morositat 3T (Arxiu PDF)

>> Morositat 4T (Arxiu PDF)

Dades Morositat 2023

> Morositat 1T (Arxiu PDF)

> Morositat 2T (Arxiu PDF)

>> Morositat 3T (Arxiu PDF)

>> Morositat 4T (Arxiu PDF)

Pressupost 2023

>> Pressupost (Arxiu PDF)

Pressupost 2024

>> Pressupost (Arxiu PDF)