Som CONGIAC

Què és congiac?

El Consorci per a la gestió d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) és un ens públic de base associativa i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua a través de les seves empreses municipals, serveis municipals o dels instruments públics del consorci (GIACSA).

Amb la seva seu a Manresa, CONGIAC gestiona i treballa amb diferents ajuntaments de tot Catalunya per oferir serveis relacionats amb tot el cicle vital de l’aigua, des de l’abastament gestionat d’aigua potable, passant per la realització de projectes constructius d’infraestructures vinculades als serveis d’aigua dipòsits, fins a estudis analítics de l’aigua de consum humà i clavegueram.

L’empresa ofereix els seus serveis relacionats amb l’aigua tant a particulars com a professionals i empreses, sempre i quan es trobin en el municipi on dona servei CONGIAC