Perfil del Contractant

 

 

 

>> ACCÉS A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

  • El perfil del contractant és l’espai de difusió, a través d’Internet, de l’activitat contractual de GIACSA, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació. Podeu consultar les instruccions internes de contractació de GIACSA d’acord al que estableix al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
d